Miljöpolicy

DagPro AB är ett tjänsteföretag som utför servicearbeten för kontorsverksamheter. Miljöfrågor ska beaktas i alla delar av verksamheten och vi ska ständigt förbättra vårt miljöarbete genom att:

• Hushålla med naturresurser och så långt som möjligt förebygga föroreningar.

• I samråd med kund prioritera de varor och tjänster som är miljöanpassade.

• Ställa lika höga krav på leverantörer, entreprenörer och samarbetspartners som vi ställer på vår egen verksamhet.

• Leva upp till gällande lagstiftning och andra krav som är relevanta för verksamheten.

• Utbilda och kontinuerligt informera våra medarbetare om vårt miljöarbete och vår verksamhets miljöpåverkan.

• Uppmärksamma fel och brister i verksamheten och hos kund för att öka effektiviteten i miljöarbetet.


Artikel från Enterprise Magazine i Mars 2015

http://www.enterprisemagazine.se/nyheter/lat-exper...